Tip pro Mac OS X – Force Quit jinak

Věděli jste, že pokud stisknete při „pobytu“ v jakékoliv aplikaci command+option+shift+escape a podržíte tuto klávesovou kombinaci asi tři sekundy, tak vynutíte násilné ukončení programu (Force Quit)...? A člověk tak nemusí pomocí klasického a známého command+option+escape nejprve vyvolávat dialog Force Quit pro všechny aplikace a tam ukončovat tu, kterou chce.blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně