Tip pro Photoshop – doostření jinak

Tuhle jsem narazil na internetu na zajímavou fintu pro rychlé a efektivní doostřování fotek v PS, tak proč se nepodělit? Postup je opravdu jednoduchý a dává podle mě velmi dobré výsledky...

1) Zduplikujte pomocí Cmnd+J (na PC Ctrl+J) vrstvu Pozadí a horní vrstvě nastavte interakci na Překrýt (Overlay).2) Nechte aktivní tuto horní vrstvu, zvolte Filtr > Jiné > Horní propust (Filter > Other > High Pass) a nastavte hodnotu někde kolem 5.3) Výsledný efekt můžete ještě korigovat snížením krytí horní vrstvy.blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně