Tip pro Illustrator – finta pro tvorbu bezešvého vzorku

Chcete si rychle vytvořit bezešvý vzorek v Illustratoru? Není nic jednoduššího. Využijeme drobné finty - kopírování vodítka spolu s objektem.

Vytvořte si třeba čtvercový dokument. Co zvolíte za typ výplně vzorku je na vás, já to nebudu komplikovat a zvolím obyčejná kolečka. Rozhažte jednotlivé objekty po dokumentu jak se vám to bude líbit a zatím nedávejte žádný tak, aby překrýval hranu dokumentu.



Nyní si zobrazte pravítka (Cmnd+R) a vytáhněte z nich jedno horizontální a jedno vertikální vodítko tak, aby ležely PŘESNĚ na horní a levé hraně dokumentu.



Umístěte některý (některé) z objektů na levou nebo horní hranu dokumentu. Můžete dát objekt i přes obě tyto hrany (na roh).



A teď pozor! Označte jeden z objektů na hraně a ZÁROVEŇ také jemu „příslušné“ vodítko. Já zvolím kolečko vlevo dole a spolu s ním označím i levé vertikální vodítko (vodítka samozřejmě nesmí být zamčená!). Stiskněte klávesu Option (na PC asi Alt) a začněte táhnout objekt i s vodítkem směrem doprava, klávesa Option zajistí zduplikování. Ještě během tažení přimáčkněte klávesu Shift, abyste zajistili čistě vodorovný posun. Táhněte tak dlouho až bude vodítko PŘESNĚ na pravé hraně dokumentu.



Totéž udělejte i s horním objektem směrem dolů a s případným objektem na rohu dolů i doprava a stejně tak i na poslední roh.



Vytvořte čtverec libovolné barvy a žádného tahu o stejné velikosti jakou má váš dokument a zarovnejte ho přesně na střed dokumentu. Skryjte vodítka (Cmnd+;) a označte vše (Cmnd+A). Na paletce Cestář klikněte na ikonku Oříznout.





Nechte vše označené a přetáhněte celou grafiku na paletku Vzorník. Tím jsme vytvořili bezešvý vzorek, který můžete dále používat.



Hned si s ním zkuste vyplnit nějaký objekt, abyste se přesvědčili, že jste udělali vše správně. Pokud ne, Illustrator naštěstí disponuje vícenásobným Undo, takže pomocí opakovaného stisku Cmnd+Z se vraťte až k místu, kde jste chybovali a napravte to :o)



blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně