InDesign – číslo předcházející a následující strany

Následující příspěvek není ani tak moc tipem nebo tutoriálem, ale spíš vysvětlením jednoho častého nedorozumění…

Jak naznačuje název článku, půjde o čísla předcházející a následující stránky. Tohle označení totiž svádí nejednoho uživatele k domněnce, že pokud vloží do vzorové stránky (masteru) symbol pro předcházející nebo následující stranu, bude se jednat o skutečná čísla aktuální strany -1 a +1. Není tomu tak! Symboly tohoto číslování jsou v InDesignu k použití tam, kde text pokračuje z některé libovolné předchozí stránky nebo na libovolné další stránce (ono z novin a časopisů známé „Pokračování ze str. 9“, „Pokračování na str. 26“ apod.).

Aby symbol tzv. poznal, odkud text přichází, musí být rámečky s rozděleným textem samozřejmě zřetězeny a rámeček se symbolem předcházející / následující stránky se musí hlavního rámce s textem dotýkat. Takhle to možná zní dost zamotaně, ale když se nad tím zamyslíte, je to víc než logické. Pro lepší pochopení problematiky doporučuji mrknout se na jeden můj starší článek, který to celkem dost podrobně popisuje a kde najdete i názorné video.

A jelikož se tahle záležitost nedávno probírala v jedné diskuzi na Grafice v souvislosti s požadavkem „jak umístit čísla obou stran dvoustránky pouze na pravou stranu“ a známý „PDF expert“ Petr Lozan napsal takové zajímavé vysvětlení, dovolím si ho zde citovat. Následující řádky berte jako další možnost k pochopení problematiky, včetně nastínění řešení problémů ve verzi InD CS4:


Složité to je proto, že pro dané číslování se vlastnosti funkce číslo předcházející / následující strany dají využít, ale není pro to původně určena. Funkce je určena pro odkazování na čísla stran při pokračování článků na různých stranách, například pro sazbu časopisů a novin. Aby funkce věděla, odkud nebo kam text pokračuje – tj. jaká čísla předchozí / následující strany má zobrazit – potřebuje mít k dispozici rámečky na různých stranách.

Když pak chcete vlastnosti funkce využít pro speciální druh číslování stran – ke kterému není určena – musíte jí poskytnout podněty, které očekává – tj. poskytnout zřetězené textové rámečky; proto se zdá realizace daného číslování složitá, ale chyba programu to není. Jakkoli by bylo sympatické, aby nějaké jednodušší řešení nabízel. Číslo předcházející / následující stránky neznamená (aktuální stránka -1) nebo (aktuální stránka +1), ale ze které stránky text přitekl, a na kterou stránku dál teče. Proto funkce nemůže fungovat jen s jedním izolovaným rámečkem a platí, že když dáte zástupný symbol pro předchozí / aktuální / následující stranu do nového nezřetězeného rámečku na nějaké PRÁZDNÉ stránce, všechna čísla budou shodná s aktuální stránkou, protože text odnikud nikam nepokračuje, je jen na jedné straně. Zdůrazňuji „na prázdné stránce“, protože rámeček se zástupnými symboly čísel stran se nesmí dotýkat textového rámečku, který by mohl obsahovat text přitékající z jiných stran a na jiné strany odtékající, přesněji řečeno nesmí se dotýkat ani prázdných zřetězených textových rámečků umístěných na různých stránkách – jinak by šlo o užití funkce zamýšleným způsobem a ilustrativní pokus by samozřejmě nevyšel :o)

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ – pokud máte na vzorové dvoustránce základní textové rámečky svázané (jako je i automaticky vytvoří InDesign, pokud mu to při tvorbě dokumentu dovolíte), pak pro dané číslování další rámečky navíc nepotřebujete a stačí, aby se rámeček s předcházejícím / následujícím a aktuálním číslem stránky (obě v jednom jediném rámečku) „dotýkal“ základního textového rámečku, který je zřetězený s rámečkem na protější vzorové dvoustraně. (Umístění čísel se vyřeší vhodným nastavením vnitřních okrajů rámečku, zarovnáním, zarovnáním odstavce apod.)

Pokud v dané publikaci základní textové rámečky používat vůbec nechcete (což je u daného způsobu číslování asi spíše častější), můžete základní rámečky ze vzorové stránky přesunout do zamknuté vrstvy.

P.S.: Nepříjemné je, že pokud trik použijete na vzorové stránce, tak to v CS4 (6.0.6) asi skutečně nefunguje, dokud se rámeček s čísly neodpojí od vzorové stránky. Zajímavé je to u CS3 i CS5, kde sice zástupné symboly ze „vzorové stránky“ nezachytí, že text přitéká z předchozí dvoustrany a odtéká na nějakou jinou dvoustranu (skupinu stran), ale v rámci dvoustrany to pro dané číslování použít jde, protože chcete číslo protilehlé stránky na stejné dvoustraně. Všechny symboly pak fungují i v těchto verzích správně až při odpoutání rámečku se symboly od vzoru, kdy si načtou informace o rámečcích na stránce a jejich vazbách, nikoli o vazbách mezi rámečky na vzorové dvoustraně.

Petr Lozan

blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně