Dva tipy pro InDesign – zaoblený obdélník a mnohoúhelník

Dva drobné tipy, které možná někteří z vás neznají, a které vám třeba usnadní práci s oblíbeným sázecím programem.

Pozn.: Oba tipy byly vyzkoušeny ve verzi CS3. Uživatelé jiných verzí programu nechť jejich funkčnost laskavě vyzkouší sami.


Tip č. 1 – zaoblený obdélník


Natáhněte v InDesignu obdélník a následně mu pomocí Objekt > Volby rohů zaoblete rohy libovolným poloměrem (obr. 1). Když nyní ale zaoblený obdélník zvětšíte nebo zmenšíte, poloměr zaoblení zůstává zachován a tím se finální objekt může rapidně od původního lišit (viz obr. 2), což může být ale nežádoucí.

IND_zaobleny-obdelnik_obr-1

IND_zaobleny-obdelnik_obr-2

Řešení je snadné. Označte zaoblený obdélník a na paletce Cestář klepněte na ikonku Otevřít cestu (obr. 3).

IND_zaobleny-obdelnik_obr-3

Jak hned můžete vidět, objekt se převedl na „čisté křivky“ (obr. 4) a nyní ho můžete libovolně zvětšovat či zmenšovat a zaoblený obdélník bude vypadat pořád stejně (obr. 5).

IND_zaobleny-obdelnik_obr-4

IND_zaobleny-obdelnik_obr-5


Tip č. 2 – mnohoúhelník


Pokud poklepete na ikonku nástroje Mnohoúhelník, vyvoláte tím jeho volby. V nich si můžete nastavit počet stran a procentuální vsazení, čehož se dá využít zejména při rychlém vytvoření různých hvězd, cenovek atp.

IND_volby-mnohouhelnika

blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně