Tip pro Illustrator – změna otáčecího bodu

Tenhle „tip“ volně navazuje na předcházející příspěvek. Změnit polohu bodu, kolem kterého se bude objekt v Illustratoru otáčet je jednoduché. Stačí prostě označit objekt, zvolit nástroj Otáčení (R) a následně kliknout do místa, kde chceme otáčecí bod mít.

Často tuhle funkci využijeme právě při vytváření základních tvarů všelijakých okvětních lístků apod., kdy je výhodné nakopírovat jeden objekt několikrát do kruhu. A pak je někdy potřeba mít otáčecí bod mimo první kopírovaný a otáčený tvar. Ale jak zajistit, abychom otáčecí bod umístili PŘESNĚ na středovou osu objektu?

Pomůžeme si zapnutím automatických vodítek (Cmnd/Ctrl+U). Pak už stačí jen „uchopit“ kurzorem bod ze středu objektu a popotáhnout, kam libo. Automatické vodítko nás upozorní, že jsme přesně na středu a můžeme tak otáčecí bod přesně umístit. A následně už jen otáčet, kopírovat apod.

Není vše z mého popisu moc jasné? Pak snad více řekne krátké video...


Pro přehrátí videa klikněte na náhled

blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně