Šest tipů pro iPhone

Dalších pár drobných fint, které třeba neznáte…

Tip 1) Formátování textu v e‑mailu

Pokud chcete část textu při psaní e‑mailu zvýraznit tučným řezem, kurzívou nebo podtržením, stačí na něj poklepat (dvakrát rychle tapnout), pak ťuknout na šipku doprava a vybrat si z nabídky.

iphone-tip-06-2012_1

Tip 2) Přesunutí adresy v e‑mailu

U aplikace Mail ještě zůstaneme. Pokud umístíte/napíšete adresu příjemce vašeho mejlu a poté si to rozmyslíte a chcete tohoto adresáta přesunout do pole Kopie (nebo naopak), nemusíte adresu mazat a v novém poli znovu psát či vybírat z kontaktů. Stačí na ní chvíli podržet prst a až se zbarví modře a objeví se pod ní stín, můžete ji přetáhnout a upustit kam libo.

iphone-tip-06-2012_2

Tip 3) Dlouhé názvy alb nebo skladeb

Jestliže v aplikaci Hudba nevidíte z důvodu jeho délky celý název desky nebo songu, stačí na něm chvíli podržet prst.

iphone-tip-06-2012_3

Tip 4) Otevírání stránek v Safari na pozadí

Pokud chcete, aby se vám odkaz, na který při surfování v Safari tapnete, otevřel na pozadí a ne na aktuální stránce, následujte tento jednoduchý postup. Jděte do Nastavení, pak Safari, dále Otevřít odkazy a zatrhněte Na pozadí. Když nyní v Safari na chvilinku podržíte na aktivním odkazu prst, vysune se vám lišta s nabídkami, na které uvidíte položku Otevřít na pozadí.

iphone-tip-06-2012_4

Tip 5) Vlastní vibrace

Víte, že si můžete vytvořit vlastní styl vibrací vašeho jablečného telefonu? Zvolte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění a zapněte volbu Vlastní vibrace. Potom jděte na Nastavení > Zvuk > Vibrace > Vytvořit novou vibraci. Jednoduchým ťukáním prstem na displej nebo jeho delším podržením na displeji telefonu si vytvoříte vlastní styl vibrace, který si následně můžete pojmenovat a uložit.

6) „Špionážní“ foto s dálkovou spouští na sluchátkách

Jestliže používáte u iPhonu origoš Apple sluchátka, můžete s jejich pomocí i fotit. Připojte sluchátka k telefonu, spusťte aplikaci Fotoaparát a stiskněte na ovladači sluchátek tlačítko „+“ pro zvyšování hlasitosti.

blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně