Tip pro InDesign – převedení na křivky

V praxi se můžete setkat s následujícími situacemi, kdy třeba oceníte dnešní tip. Postup je to dlouho známý, používaný a není z mé hlavy. Nicméně proč ho nezveřejnit a nepomoci uživatelům, kteří ho mohou využít…?

SITUACE 1: Stává se dost často, že dostanete hotové PDF od nějakého „profíka“, podivně vyexportované z různých Corelů, nedejsatan Wordů apod., které potřebujete umístit do InD dokumentu. Jakmile tak učiníte, příp. při pozdějším exportu z InD, začínají se dít věci. Buď hlásí rovnou InDesign problémy, nebo se finální PDF nevyexportuje korektně, v dodaném PDF jsou „vypadaná“ písmenka, chybí fonty atd. atp.

SITUACE 2: Další možnou situací je, když dostanete opět hotové PDF, ze kterého potřebujete „vykuchat“ třeba jenom nějaký nápis, slogan od loga atp., ale písma v dodaném PDF opět nejsou převedena do křivek, vy použitý font nevlastníte a při pokusu otevřít PDF v Illustratoru samozřejmě program zahlásí chybějící písma a celý dokument se „rozstřelí“.

SITUACE 3: A další podobná situace nastává v okamžiku, kdy po vás tiskárna (časopis, kdokoliv, … ) chce, aby všechna písma ve vámi dodávaném PDF byla rozkřivkována. Říkáte si, no a co… označím v InDesignu text a zvolím Text > Vytvořit obrysy. Jenže co když máte v textu použité odrážky? A tím myslím správně vytvořený seznam s odrážkami, ne jenom ručně nabouchané odrážky jako text! Převedete je na obrysy a nazdar – jste bez nich. Schválně si to zkuste. A další věc – co když je dokument dlouhý jak týden před výplatou? Půjdete stránku po stránce a budete ručně převádět všechen text na obrysy? Nene, půjdeme na to jinak…

Ve všech třech výše zmíněných situacích vám vytrhne trn z paty následující jednoduchý postup:

1) V InDesignu zvolte Úpravy > Přednastavení sloučení průhledností. Klikněte na tlačítko Nové a nastavte parametry podle následujícího obrázku (název presetu je samozřejmě na vás ;o)):

ind_prevedeni-na-krivky_1

2) Otevřete dokument, kde máte vložené problematické dodané PDF (viz 1. situace výše) nebo založte nový dokument a vložte do něj PDF, které chcete převést na obrysy kvůli pozdějšímu „vykuchání“ rozkřivkovaného nápisu v Illustratoru (viz 2. situace výše) nebo otevřete váš InD dokument, který chcete exportovat s komplet převedenými písmy do křivek (viz 3. situace výše).

3) Kdekoliv v dokumentu natáhněte libovolný objekt (já volím nejčastěji obdélník, ale je to úplně jedno) a změňte mu hodnotu krytí na 0 %. Tím jsme vložili do dokumentu průhlednost, kterou využijeme v kombinaci s přednastavením vytvořeném v kroku 1) a zároveň v dokumentu fakticky nic nepřibylo. Pokud v dokumentu nějaká průhlednost už je (stíny, záře, režimy prolnutí, změna krytí atd.), nemusíte se samosebou s tvorbou průhledného obdélníka zdržovat.

tipTIP: Pokud by vám měl průhledný objekt zavazet, umístěte ho do vlastní vrstvy a tu zamkněte.

ind_prevedeni-na-krivky_2
Průhledný objekt musí ležet (alespoň částečně) uvnitř hranic dokumentu!

4) Zvolte Soubor > Exportovat a na záložce Další volby nastavte kompatibilitu na Acrobat 4 (PDF 1.3) a u Sloučení průhledností zvolte z roletky přednastavení, které jsme vytvořili v kroku 1).

ind_prevedeni-na-krivky_4

5) Pokud si nyní otevřete takto vytvořené PDF v Acrobatu Professional a zvolíte Soubor > Vlastnosti, můžete na kartě Písma vidět, že tam žádná nejsou, což samozřejmě znamená, že se všechna převedla na křivky. A tím pádem můžete tohle PDF otevřít např. v Illustratoru a při otevření už nebude program hlásit chybějící fonty a bude vypadat přesně tak, jak to původní autor vytvořil… a můžete si třeba pak vyrabovat ten potřebný nápis v křivkách (viz 2. situace výše).

ind_prevedeni-na-krivky_3

A stejně tak odrážky… pokud budete postupovat výše zmíněným postupem, zůstanou zachovány přesně tak, jak mají a přesto bude text vykřivkovaný. A když bude mít dokument spoustu stran? Tak přece umístíte průhledný obdélník na Master Page (tím pádem na všechny strany) a výše zmíněným exportem máte rázem vše „vymalováno a vykřiveno“ ;o)

blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně