Tutoriál pro Illustrator – kožená peněženka

Dnešní tutoriál nebude stoprocentně vektorový, ale i tak budeme 99,9 % času pracovat v Illustratoru. Procvičíte si např. práci s odsazenými cestami, výběrem objektů, paletkou Vzhled, tvorbou stopy štětce a možná objevíte jednu malinko skrytou možnost efektu Texturování. Výsledkem bude ikona peněženky, která se jistě může hodit jak při tvorbě webových stránek, tak i do případných tiskovin apod. Protože o peníze jde, jak praví notně vousaté klišé, vždy až na prvním místě…

poznamkaPozn.: V tutoriálu je používán skript Round Any Corner (RAC). Kde ho stáhnout, jak naistalovat a používat se dočtete v tomhle článku. Tutoriál je psán pro Illustrator CS3, ale tvořit můžete takřka v jakékoliv verzi programu. Návod vyžaduje základní znalosti aplikace, doba trvání tvorby grafiky je asi 1 hodina (podle zkušeností). Uvedené klávesové zkratky platí pro Mac OS X, uživatelé Windows si nahradí Cmnd za Ctrl a Opt za Alt. Všechny níže uvedené obrázky si můžete rozkliknout na větší náhled.


1) Stáhněte si z internetu nějakou strukturu kůže (obrázek nemusí mít nijak závratné rozlišení). Po zadání slov „free leather texture“ vám jistě váš prohlížeč nabídne spoustu možností. Pokud se hledáním nechcete zdržovat nebo se chcete maximálně přiblížit mému výsledku, stáhněte si tento obrázek, jehož autorkou je Eva Ekeblad. Pokud si stáhnete svoji texturu, otevřte ji ve Photoshopu a přeuložte do formátu PSD. Tohle je velmi důležité, protože jinak to za chvíli „nebude fungovat“.

ILL_tutorial_penezenka_01

2) A teď už rychle do Illustratoru. Vytvořte nový dokument v režimu RGB a jako jednotky zvolte centimetry. Natáhněte obdélník 5 x 7 cm, nástrojem Přímý výběr (A) vyberte dva levé body a zaoblete je pomocí skriptu RAC s poloměrem 5 b. Dva pravé body pak zaoblete stejným skriptem s poloměrem 15 b.

ILL_tutorial_penezenka_02

3) Označte obdélník se zaoblenými rohy, pomocí Cmnd+C a Cmnd+F jej zkopírujte dopředu a kopii dejte výplň v barvě RGB = 91-40-26. Na paletě Vzhled přidejte novou výplň NAD tou původní a té dejte černo-šedo-bílý přechod podle obrázku a režim prolnutí změňte na Překrýt.

ILL_tutorial_penezenka_03

ILL_tutorial_penezenka_04

poznamkaPozn.: Mohli bychom udělat rovnou v jedné výplni přechod z tmavě hnědé k světle hnědé, ale tím bychom se zbavili možnosti případné snadné editace v budoucnu. Protože pokud se rozhodnete změnit barvu peněženky, museli byste měnit barvu jednotlivých jezdců přechodu. Zatímco takto stačí změnit jenom barvu „podkladové“ výplně a černobílý gradient v režimu Překrýt vám stále zaručuje hezkou „modelaci světlem“ (nebo jak to říct :-)). Schválně si zkuste změnit barvu spodní výplně třeba na červenou…

ILL_tutorial_penezenka_05

4) Pokud jste si to vyzkoušeli, tak se zase vraťte k naší tmavěhnědé a pokračujeme. Na paletě Vzhled přidejte nahoru další novou výplň v barvě RGB = 128-128-128. Z menu zvolte Efekt > Textura > Texturování, klikněte na šipečku vedle názvu textury a najděte cestu k vašemu PSD souboru se strukturou kůže. Posuvníky Měřítko a Reliéf můžete ovlivnit výraznost struktury. Udělejte ji výraznější, protože ztlumit její efekt můžete vždycky hodnotou Krytí, což za chvíli taky uděláme. Inspirovat s hodnotami posuvníků se můžete na obrázku níže, světlo zvolte Vlevo nahoru.

ILL_tutorial_penezenka_06

ILL_tutorial_penezenka_07

ILL_tutorial_penezenka_08

ILL_tutorial_penezenka_09

5) Této výplni s texturou změňte režim krytí na Násobit a snižte hodnotu krytí někam k 50 %.

ILL_tutorial_penezenka_10

6) Perem nebo Tužkou načmárejte podobný tvar, jako je ten zelený na obrázku níže. Pomocí Objekt > Cesta > Odsazená cesta s mínusovou hodnotou odsazení z něj vytvořte druhý menší tvar (na obrázku červený). Oběma dejte následně čistě bílou výplň a tomu většímu (původně zelenému) snižte krytí na 0 %. Poklepejte na ikonku nástroje Prolnutí (W) na panelu nástrojů a nastavte volby na 100 určených kroků. Poté stiskněte Cmnd+Opt+B, čímž vytvoříte prolnutí objektů. Celému prolnutému „dvojobjektu“ snižte krytí cca na polovinu a režim krytí na Překrýt.

ILL_tutorial_penezenka_11

ILL_tutorial_penezenka_12

ILL_tutorial_penezenka_13

ILL_tutorial_penezenka_14

7) Stejným postupem jen s jinýmy tvary „fleků“ udělejte ještě několik světlejších (a poté naopak tmavších) míst na povrchu peněženky. Inspirovat se opět můžete obrázky níže…

poznamkaPozn.: Můžete laborovat nejen s tvarem a hodnotou či režimem krytí, ale třeba i s barvou. A navíc oba prolínající se tvary nemusí být vytvořeny jen pomocí odsazené cesty – mohou mít i značně odlišný tvar. Důležitá je pouze nulová hodnota krytí většího objektu. S částmi přesahujícími základní tvar peněženky si zatím vůbec nelamte hlavu.

ILL_tutorial_penezenka_15

ILL_tutorial_penezenka_16

ILL_tutorial_penezenka_17

8) Vyberte úplně spodní černý tvar. Doporučuji najít si ho na paletě Vrstvy a kliknout na malý kroužek vpravo. Následně tvar pomocí Cmnd+C a Cmnd+F zkopírujte dopředu a poté pošlete v hierarchii objektů zcela nahoru. Vytvořte z něj odsazenou cestu s hodnotou -0,06 cm. Kopii, ze které jsme odsazovali, smažte a odsazené cestě dejte žádnou výplň a tah 1 bod v barvě RGB = 66-23-25.

ILL_tutorial_penezenka_18

ILL_tutorial_penezenka_19

ILL_tutorial_penezenka_20

9) Nástrojem Přímý výběr (A) vyberte čtyři levé body a posuňte je doleva tak, aby tvar přesahoval přes „tělo“ peněženky. Poté tento rámeček zkopírujte dolů (Cmnd+C a Cmnd+B), kopii změňte barvu tahu na RGB = 190-108-84 a posuňte jej o malinký kousíček dolů a doprava.

ILL_tutorial_penezenka_21

ILL_tutorial_penezenka_22

10) Z jednoho z těchto dvou rámečků (celkem jedno z kterého) udělejte zase odsazenou cestu, tentokrát s hodnotou odsazení kolem -0,08 cm. Zatím ji nechte jak je a někde bokem si vytvořte tři malinkaté šišaté elipsy. Spodní mají čistě černou barvu, barvu vrchního tvaru a rozměr celého „trojobjektu“ vidíte na obrázku.

ILL_tutorial_penezenka_23

ILL_tutorial_penezenka_24

11) Označte všechny tyto tři malé objekty a přetáhněte je na paletku Stopy. Typ štětce bude stopa se vzorkem a její volby ponechte na přednastavených hodnotách. Nyní označte odsazenou cestu, kterou jsme udělali jako poslední a přiřaďte jí právě vytvořenou stopu štětce.

ILL_tutorial_penezenka_25

ILL_tutorial_penezenka_26

ILL_tutorial_penezenka_27

12) Opět vyberte ten nejpůvodnější spodní černý tvar (viz úvod bodu 8), opět jej zkopírujte dopředu (Cmnd+C a Cmnd+F) a opět kopii pošlete zcela nahoru. Následně označte vše a pomocí Cmnd+7 (nebo Objekt > Ořezová maska > Vytvořit) udělejte ořezovou masku. Můžete také spodní černý tvar zkopírovat ještě jednou, na paletě vrstev ho „vytáhnout“ ze skupiny, umístit zcela dolů a malinko posunout doprava a nahoru. Poté ještě nástrojem Přímý výběr (A) vyberte objekt s naší koženou strukturou a na paletce Grafické styly klikněte na ikonku Nový grafický styl.

ILL_tutorial_penezenka_28

ILL_tutorial_penezenka_29

ILL_tutorial_penezenka_30

13) Jdeme na zapínání peněženky. Vytvořte si novou vrstvu a tu spodní, na které jsme pracovali doposud, si můžete zamknout, aby se vám její objekty „nepletly pod ruce“. Vezměte nástroj Zaoblený obdélník a natáhněte ho asi v rozměru 3 x 1,5 cm. Umístěte jako na obrázku.

tipTip: Pokud při natahování zaobleného obdélníka budete mačkat na klávesnici šipku nahoru nebo dolů (za současně stále stisknutého tlačítka myši!), budete tím ovlivňovat míru zaoblení rohů obdélníka.

ILL_tutorial_penezenka_31

ILL_tutorial_penezenka_32

ILL_tutorial_penezenka_33

14) Vytvořte obyčejný obdélník, kterým překryjete ten zaoblený tak, jak je ukázáno na obrázku. Potom označte oba tvary a za pomoci Cestáře je odečtěte. Výsledku dejte grafický styl, který jsme vytvořili na konci bodu 12. Nechte objekt označený a na paletce Vzhled zaměňte původní černobílý gradient za nový. Při nastavení černého, šedého a bílých jezdců se inspirujte obrázkem níže.

ILL_tutorial_penezenka_34

ILL_tutorial_penezenka_35

ILL_tutorial_penezenka_36

ILL_tutorial_penezenka_37

15) Pomocí Cmnd+C a Cmnd+F zkopírujte objekt dopředu a klikněte na ikonku Redukovat na základní vzhled na paletce Vzhled. Tento objekt znovu zkopírujte dopředu (Cmnd+C a Cmnd+F) a tuto kopii posuňte o chlup doprava a dolů. Označte oba tyto objekty s přechodem a pomocí Cestáře je odečtěte. Výsledku dejte režim prolnutí na Překrýt. Totéž udělejte i na spodní části zapínání, ale výsledku dejte režim na Násobit.

ILL_tutorial_penezenka_38

ILL_tutorial_penezenka_39

ILL_tutorial_penezenka_40

ILL_tutorial_penezenka_41

ILL_tutorial_penezenka_42

16) Znovu zkopírujte původní tvar s texturou zcela dopředu, znovu mu zredukujte vzhled na základní a z tohoto objektu vytvořte odsazenou cestu s hodnotou cca -0,07 cm. První objekt, ze kterého jsme odsazovali, smažte a tomu odsazenému dejte žádnou výplň a tah 0,5 b v barvě RGB = 222-194155. Režim krytí dejte na Překrýt a dva pravé body posuňte až za hranice „těla“ peněženky.

ILL_tutorial_penezenka_43

ILL_tutorial_penezenka_44

17) Označte tento objekt z předchozího bodu a vytvořte z něj odsazenou cestu s hodnotou asi -0,04 cm. Režim krytí dejte na Normální a aplikujte „naši“ stopu štětce.

ILL_tutorial_penezenka_45

ILL_tutorial_penezenka_46

18) Znovu zkopírujte původní tvar s texturou, tentokrát ovšem dolů (Cmnd+C a Cmnd+B), zredukujte mu vzhled na základní, žádný tah, černá výplň a použijte Efekt > Rozostření > Gaussovské s hodnotou poloměru cca 4 body.

ILL_tutorial_penezenka_47

19) Natáhněte obdélník (na obrázku červený) tak, aby zakrýval celé naše zapínání nad tělem peněženky a byl přesně zarovnán s jeho pravou hranou (zapněte si Automatická vodítka). Označte všechny objekty v této vrstvě a přidejte ořezovou masku (Cmnd+7).

ILL_tutorial_penezenka_48

20) Zamkněte tuto vrstvu a nad ní si vytvořte novou, ve které uděláme kovový druk. Natáhněte obyčejný kruh a vyplňte přechodem podle obrázku. Zkopírujte kruh dolů (Cmnd+C a Cmnd+B), kopii vyplňte čistě černou barvou a za držení Option a Shift malinko roztáhněte. Tento černý kruh opět zkopírujte dolů (Cmnd+C a Cmnd+B) a tuto kopii rozmažte Gaussovským rozostřením s poloměrem 3 body.

ILL_tutorial_penezenka_49

ILL_tutorial_penezenka_50

ILL_tutorial_penezenka_51

21) Teď označte ten horní kruh s přechodem a přes Cmnd+C a vzápětí dvakrát (!) Cmnd+F vytvořte dvě kopii dopředu. Tu horní o malinký kousek posuňte dolů, označte oba objekty a Cestářem je odečtěte. Vzniklému „měsíčku“ dejte gradient z bodu 14 a změňte mu režim krytí na Překrýt. Stejným způsobem (dvě kopie, posunutí, odečtení) vytvořte „měsíček“ na druhé straně druku, vyplňte stejným přechodem a režim dejte na Násobit.

ILL_tutorial_penezenka_52

ILL_tutorial_penezenka_53

ILL_tutorial_penezenka_54

22) Finální doladění a případné použití už je na každém z vás…

ILL_tutorial_penezenka_55

blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně