Tutoriál pro Illustrator – přání k Vánocům

Přiblížil se konec dalšího roku, takže téma tutoriálu je nasnadě. Pomocí pozadí z mřížky přechodů, několika stop štětce a pár prolnutých objektů si můžete vytvořit efektní přání k Vánocům a novému roku. Jednu z hlavních rolí bude hrát užitečný režim prolnutí Překrýt…

poznamkaPozn.: Tutoriál je psán pro Illustrator CS3, ale tvořit můžete takřka v jakékoliv verzi programu. Návod vyžaduje základní znalosti aplikace, doba trvání tvorby grafiky je asi půl hodiny (podle zkušeností). Uvedené klávesové zkratky platí pro Mac OS X, uživatelé Windows si nahradí Cmnd za Ctrl a Opt za Alt. Všechny obrázky níže si můžete rozkliknout na větší náhled.

1) Natáhněte obdélník 30 x 20 cm a dejte mu výplň v barvě RGB = 9-0-33. Potom nástrojem Mřížka (U) naklikejte body zhruba jako na obrázku a přiřaďte jim barvy, které vidíte tamtéž.

ILL_tutorial_vanocni-prani_01

2) Vrstvu s tímto pozadím si zamkněte a vytvořte vrstvu novou. V ní natáhněte kruh o průměru 2 cm, žádný tah, bílá výplň. Zkopírujte ho pomocí Cmnd+C / Cmnd+F dopředu, tuto kopii zmenšete na průměr 0,6 cm a snižte jí krytí na 30 %. Označte oba kruhy, poklepejte na ikonku nástroje Prolnutí (W) na panelu nástrojů, volby prolnutí nastavte na 50 určených kroků a potvrďte OK. Stiskněte Cmnd+Opt+B, čímž oba objekty prolnete a tomtuto „dvojobjektu“ nastavte režim prolnutí na Překrýt.

ILL_tutorial_vanocni-prani_02

3) Přetáhněte tento objekt na paletku Stopy, z nabídky zvolte Nová rozsévací stopa a hodnoty nastavte podle obrázku.

ILL_tutorial_vanocni-prani_03

4) Zhruba uprostřed našeho plátna načmárejte Tužkou nebo Perem křivku podobnou té na obrázku a následně jí přiřaďte naši před chvílí vytvořenou stopu štětce. Potom snižte hodnotu krytí na 40 %.

ILL_tutorial_vanocni-prani_04

ILL_tutorial_vanocni-prani_05

5) Zamkněte opět tuto vrstvu a vytvořte novou. V ní znovu Tužkou nebo Perem nakreslete křivku jako na obrázku, dejte jí bílý tah o tloušťce 14 b, oblé konce a režim krytí Překrýt. Tuto křivku ve tvaru stylizovaného stromku zkopírujte dopředu (Cmnd+C / Cmnd+F) a kopii změňte sílu tahu na 10 b. Udělejte znovu to samé a kopii dejte tah 6 b. Další kopii 3 body a poslední 1 bod.

ILL_tutorial_vanocni-prani_06

ILL_tutorial_vanocni-prani_07

ILL_tutorial_vanocni-prani_08

6) Znovu zamkněte vrstvu a založte novou. V ní natáhněte malinký kruh o průměru 0,08 cm, žádný tah, bílá barva. Přetáhněte ho na paletku Stopy, opět zvolte rozsévací stopu a hodnoty jako na obrázku.

ILL_tutorial_vanocni-prani_09

ILL_tutorial_vanocni-prani_10

7) Odemkněte si předchozí vrstvu se stylizovaným stromkem, označte horní tah o síle 1 bod a přes Cmnd+C jej zkopírujte. Tuto vrstvu znovu zamkněte a přejděte do naší horní vrstvy, kde jsme si chystali stopu štětce. Tam vložte zkopírovanou křivku (Cmnd+V), změňte jí režim na Normální, přiřaďte jí před chvílí vytvořenou stopu a umístěte nad „stromek“.

ILL_tutorial_vanocni-prani_11

ILL_tutorial_vanocni-prani_12

8) Vrstvu zamkněte a udělejte nad ní novou. Natáhněte malý bílý kruh, zkopírujte ho dolů (Cmnd+C / Cmnd+B), ten spodní zvětšete a snižte mu krytí na nulu. Stiskněte Cmnd+Opt+B čímž objekty prolnete (nastavení prolnutí máme zachováno z kroku 2).

ILL_tutorial_vanocni-prani_13

9) Nástrojem Hvězda (najdete ho v podnabídce nástroje Obdélník) natáhněte hvězdu jako na obrázku.

ILL_tutorial_vanocni-prani_14

tipTip: Pokud začnete hvězdu natahovat, klávesovými šipkami nahoru/dolů můžete měnit počet cípů. Přimáčknutím klávesy Cmnd (na PC Ctrl) za současného tažení pak můžete měnit „protažení“ cípů.

10) Vytvořte z naší hvězdy odsazenou cestu (Objekt > Cesta > Odsazená cesta) se zápornou hodnotou, abyste dosáhli podobného výsledku jako na dalším obrázku. Větší hvězdě snižte krytí na nulu a oba objekty pomocí Cmnd+Opt+B prolněte. Natáhněte druhou hvězdičku, tentokrát menší a s více protaženými (užšími) cípy. Zkopírujte ji a jednu kopii si odložte bokem na „potom“. Druhou kopii otočte o 45 stupňů a zarovnejte na střed s naší prolnutou hvězdou. A nakonec ještě s těmito hvězdami zarovnejte ty prolnuté kruhy z bodu 8 a všechno seskupte (Cmnd+G).

ILL_tutorial_vanocni-prani_15

ILL_tutorial_vanocni-prani_16

ILL_tutorial_vanocni-prani_17

ILL_tutorial_vanocni-prani_18

11) Celou tuhle „zářící hvězdu“ zkopírujte, kopii zvětšete, umístěte na vršek stromku a změňte režim na Překrýt. Následně pomocí Cmnd+C / Cmnd+F asi 4–6krát zkopírujte skupinu dopředu. Stejným postupem udělejte pár dalších zářících hvězd na stromku. Taky párkrát rozkopírujte tu hvězdičku, co jsme si odložili v předchozím kroku „na potom“ a rozmístěte náhodně kopie kolem stromu. Můžete experimentovat s velikostí, natočením nebo režimem krytí. Také můžete na pár míst umístit prolnuté kruhy z kroku 8 s režimem krytí na Překrýt.

ILL_tutorial_vanocni-prani_19

ILL_tutorial_vanocni-prani_20

ILL_tutorial_vanocni-prani_21

12) Přidejte nápisy dle vašich požadavků (i bílému textu můžete dát režim Překrýt a text několikrát zkopírovat „na sebe“) a máte hotovo.

ILL_tutorial_vanocni-prani_22

blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně