Tutoriál pro Illustrator – staré rádio

Následující tutoriál bude malinko složitější a delší, ale i se základními znalostmi programu se dá zvládnout. Promrskáte si práci s odsazenými cestami, výběrem objektů, mřížkou přechodů, cestářem i perem. Výsledkem pak bude imaginární stylizované červené retro rádio.

poznamkaPozn.: V tutoriálu je používán skript Round Any Corner (RAC). Kde ho stáhnout, jak naistalovat a používat se dočtete v tomhle článku. Tutoriál je psán pro Illustrator CS3, ale tvořit můžete takřka v jakékoliv verzi programu. Návod vyžaduje základní znalosti aplikace, doba trvání tvorby grafiky je asi 2 hodiny (podle zkušeností). Uvedené klávesové zkratky platí pro Mac OS X, uživatelé Windows si nahradí Cmnd za Ctrl a Opt za Alt.


1) Založte nový dokument v režimu RGB a jako jednotky zvolte centimetry. Vytvořte obdélník o rozměru 20 x 10 cm, dva horní rohy mu zaoblete skriptem RAC s poloměrem 50 b a spodní dva s poloměrem 20 b. Poté zvolte Efekt > Pokřivit > Nafouknout, hodnoty vidíte na obrázku. Na závěr ještě Objekt > Rozdělit vzhled.

ILL_tutorial_vintage-radio_01

ILL_tutorial_vintage-radio_02

ILL_tutorial_vintage-radio_03

2) Zduplikujte objekt dopředu (Cmnd+C / Cmnd+F), kopii dejte barvu RGB = 225-0-26 a potom naklikejte nástrojem Mřížka (U) pár bodů asi tak, jak vidíte na obrázku níže.

ILL_tutorial_vintage-radio_04

3) Vybírejte nástrojem Přímý výběr (A) jednotlivé body mřížky a přiřaďte jim barvy podle obrázku.

tipTip: Body se dají vybírat i nástrojem Laso (Q) a leckdy je to výhodnější a rychlejší. U naší grafiky bych vám např. výběr pomocí Lasa doporučil u okrajových (zeleně a azurově označených) bodů. A samozřejmě hodnoty barev nemusíte dodržet stoprocentně, jde jen o naznačení „světel a stínů“, které nám pěkně modelují základní tělo rádia.

ILL_tutorial_vintage-radio_05

4) Spodní černý tvar opět zkopírujte dopředu, kopii dejte barvu výplně RGB = 232-182-192 a posuňte ji nahoru asi jako na obrázku.

ILL_tutorial_vintage-radio_06

5) Nástrojem Mřížka (U) přidejte body do míst, jak vidíte níže (tři kliknutí). Krajním bodům (Lasem vyberte jenom ty, které jsou vidět) přiřaďte barvu RGB = 214-128-144. Barvy třech „vnitřních“ bodů vidíte na screenshotu…

ILL_tutorial_vintage-radio_07

ILL_tutorial_vintage-radio_08

6) Natáhněte dvě elipsy (menší a větší), oběma dejte bílou barvu výplně a té větší snižte hodnotu krytí úplně na nulu. Následně obě označte a prolněte je s nastavenými rozestupy na 70 určených kroků. Prolnutý objekt umístěte jako na obrázku na levou horní stranu rádia. Podobně to udělejte i na pravé straně rádia, jenom tentokrát prolněte místo elips takové „šišaté rohlíčky“ :o) Pak ještě zkopírujte prolnuté elipsy z levé strany a ztransformujte je do podlouhlého „lesku“, který umístěte na horní plochu rádia.

ILL_tutorial_vintage-radio_09

ILL_tutorial_vintage-radio_10

ILL_tutorial_vintage-radio_11

7) Tuhle vrstvu si zamkněte, vytvořte novou a jdeme na prostředek rádia s ladicím okýnkem a reproduktorem. Někde bokem natáhněte obdélník v barvě RGB = 225-0-26 o rozměrech 12,5 x 0,3 cm. Nástrojem Přímý výběr (A) označte levý spodní bod, stiskněte Shift a jednou šipku doleva. To samé udělejte na pravé straně. Výsledkem bude kosodélník, který umístěte jako na obrázku.

ILL_tutorial_vintage-radio_12

ILL_tutorial_vintage-radio_13

8) Natáhněte a umístěte podle screenshotu obdélník o rozměrech 12,4 x 7 cm. Jako výplň vytvořte podobný přechod jako na obrázku z různých odstínů červené, tah dejte 2 body a barvu RGB = 232-182-192.

ILL_tutorial_vintage-radio_14

9) Tento obdélník zkopírujte dopředu (Cmnd+C / Cmnd+F) a zrušte tah objektu (na obrázku pro názornost žlutý). Z tohoto objektu vytvořte odsazenou cestu s hodnotou -0,6 cm (na obrázku pro názornost oranžová). Označte oba objekty a pomocí Cestáře je odečtěte.

ILL_tutorial_vintage-radio_15

ILL_tutorial_vintage-radio_16

10) Natáhněte si někde nástrojem Segment čáry (\) čáru dlouhou 0,9 cm a dejte jí třeba černý tah o síle 0,25 b. Poté ji otočte o 45 stupňů a za pomoci Automatických vodítek umístěte přesně do rohu našeho objektu, jak vidíte na obrázku. To samé udělejte ve všech čtyřech rozích.

ILL_tutorial_vintage-radio_17

ILL_tutorial_vintage-radio_18

11) Označte (na obrázku žlutý) rám a všechny čtyři segmenty čáry v jeho rozích a na paletce Cestář klikněte na ikonku Rozdělit. Nástrojem Přímý výběr pak vyberte jednotlivé části rozděleného objektu a dejte jim výplně podle obrázku.

ILL_tutorial_vintage-radio_19

ILL_tutorial_vintage-radio_20

12) Udělejte čtyři obyčejné obdélníky o rozměrech a výplních, které vidíte na prvním obrázku. Potom je zarovnejte k sobě tak, jak je ukázáno na obrázku dalším a seskupte je (Cmnd+G).

ILL_tutorial_vintage-radio_21

ILL_tutorial_vintage-radio_22

13) Nechte tuto skupinu označenou a zvolte Efekt > Deformovat a transformovat > Transformovat s hodnotami podle screenshotu. Potom tuto skupinu umístěte podle dalšího obrázku a zvolte Objekt > Rozdělit vzhled.

ILL_tutorial_vintage-radio_23

ILL_tutorial_vintage-radio_24

14) Natáhněte obdélník s rozměrem, výplní a umístěním podle obrázku. Potom mu pomocí Efekt > Stylizovat > Zaoblení rohů zaoblete rohy s poloměrem 0,2 cm a dejte Objekt > Rozdělit vzhled.

ILL_tutorial_vintage-radio_25

ILL_tutorial_vintage-radio_26

15) Zvolte Objekt > Cesta > Odsazená cesta s hodnotou -0,08 cm a odsazené cestě dejte bílou výplň. Z tohoto bílého objektu udělejte další odsazenou cestu se stejným odsazením -0,08 cm a dejte jí výplň přechodem podle obrázku. A poté ještě zvolte Efekt > Stylizovat > Vnitřní záře s hodnotami podle obrázku. Barvu vnitřní záře (defaultně bílá) změníte kliknutím do označeného čtverečku.

ILL_tutorial_vintage-radio_27

ILL_tutorial_vintage-radio_28

ILL_tutorial_vintage-radio_29

16) Z několika jednoduchých bílých obdélníčků a pár náhodných čísel vytvořte něco podobného dalšímu obrázku.

ILL_tutorial_vintage-radio_30

17) Další jednoduchý obdélníček s přechodem podle obrázku bude představovat ukazatel při ladění rádia. Tento obdélníček zkopírujte, posuňte kousek doprava, vyplňte čistě černou barvou, dejte mu Gaussovské rozostření (Efekt > Rozostření > Gaussovské rozostření) s poloměrem kolem 4 bodů a malinko ho shora i zespoda zmenšete. Poté mu snižte krytí na 30 %.

ILL_tutorial_vintage-radio_31

ILL_tutorial_vintage-radio_32

18) Označte bílý zaoblený obdélník z kroku 15, pomocí Cmnd+C a Cmnd+F ho zkopírujte dopředu a tuto kopii pošlete v hierarchii objektů zcela nahoru. Perem nakreslete křivku podobnou té černé na obrázku. Označte čáru i bílý zaoblený obdélník a na paletce Cestář klikněte na Rozdělit. Pomocí Cmnd+Shift+G skupinu rozgrupněte a spodní část odmažte. Horní zbylé části pak snižte krytí na 20 %. Nakonec můžete dodat třeba někam do rohu nějaký miniaturní imaginární nápis.

ILL_tutorial_vintage-radio_33

ILL_tutorial_vintage-radio_34

ILL_tutorial_vintage-radio_35

19) Označte všechno v této vrstvě a seskupte (Cmnd+G). A teď trošku pozor! Nechte celou skupinou označenou a vezměte si nástroj Libovolná transformace (E). Umístěte kurzor nad některý ze spodních rohových kotevních bodů a začněte pomalu táhnout do boku. Nepouštějte stisknuté tlačítko myši, druhou rukou přimáčkněte kombinaci Cmnd+Opt+Shift (na PC patrně Ctrl+Alt+Shift) a táhněte dále. Měli byste vidět, že celá skupina se vám transformuje v perspektivě. Výsledkem byste se měli přiblížit tomu, co vidíte na třetím obrázku.

ILL_tutorial_vintage-radio_36

ILL_tutorial_vintage-radio_37

ILL_tutorial_vintage-radio_38

20) Někde bokem si Perem nakreslete křivku podle obrázku níže. Celkovou velikost vidíte na obrázku, ale nemusíte se jí držet úplně přesně. Tloušťku tahu dejte 3 b, oblé konce a barvu RGB = 141-9-30. Potom zvolte Objekt > Rozdělit. Tento objekt zkopírujte dopředu (Cmnd+C / Cmnd+F) a o kousek posuňte nahoru. Vyplňte ho přechodem podle obrázku.

ILL_tutorial_vintage-radio_39

ILL_tutorial_vintage-radio_40

21) Obě tyto křivky seskupte (Cmnd+G) a zvolte Efekt > Deformovat a transformovat > Transformovat s hodnotami podle screenshotu. Následně Objekt > Rozdělit vzhled a vzápětí Objekt > Rozdělit skupinu. Potom těchto osm „dvojobjektů“ umístěte na levou stranu rádia, jak můžete vidět na obrázku.

ILL_tutorial_vintage-radio_41

ILL_tutorial_vintage-radio_42

22) Vybírejte jednu „zatáčku“ za druhou a „hrubou silou“ (čti jednoduchým splácnutím zleva) je zmenšujte tak, aby vždy sahali jen kousíček přes okraj rádia tak, jako ta první shora. Potom všech osm zkopírujte, vodorovně převraťte a umístěte na druhou stranu rádia.

ILL_tutorial_vintage-radio_43

ILL_tutorial_vintage-radio_44

23) Jdeme na knoflíky. Natáhněte kruh o průměru 2,5 cm a výplni přechodem podle obrázku. Zkopírujte ho dopředu, kopii zmenšete na průměr 2,4 cm a dejte mu výplň kruhovým přechodem podle dalšího screenshotu. Tento kruh dvakrát (!) zkopírujte dopředu (Cmnd+C / Cmnd+F / Cmnd+F). Horní kopii klávesovou šipkou posuňte o kousíček dolů a doprava, označte obě kopie a pomocí Cestáře je odečtěte. Vzniklému měsíčku dejte barvu výplně RGB = 254-227-230. Dále natáhněte elipsu, natočte ji jako na obrázku a dejte jí přechod, režim a krytí podle dalšího obrázku. Potom ji zduplikujte, umístěte na spodní pravou stranu celého knoflíku, posuňte středního jezdce přechodu blíž k černému jezdci a režim změňte na Násobit. Nakonec zkopírujte dolů (Cmnd+C / Cmnd+B) ten zcela spodní kruh, který jsme udělali jako první. Změňte mu výplň na čistě černou, Gaussovské rozostření 15 b a trochu ho zdeformujtea posuňte podle obrázku tak, aby knoflík vrhal stín doprava dolů.

ILL_tutorial_vintage-radio_45

ILL_tutorial_vintage-radio_46

ILL_tutorial_vintage-radio_47

ILL_tutorial_vintage-radio_48

ILL_tutorial_vintage-radio_49

ILL_tutorial_vintage-radio_50

24) Celý knoflík i se stínem seskupte (Cmnd+G), zkopírujte a obě kopie umístěte na rádio.

ILL_tutorial_vintage-radio_51

25) Mezi knoflíky můžeme přidat nějaký nápis nebo nějaké „pseudologo“.

ILL_tutorial_vintage-radio_52

26) Odemkněte si úplně spodní vrstvu a v ní natáhněte zaoblený obdélník tvaru, rozměru a výplně podle obrázku. Potom ho zduplikujte a oba objekty umístěte zcela dozadu za rádio jako jeho nožky.

ILL_tutorial_vintage-radio_53

ILL_tutorial_vintage-radio_54

27) Prohlédněte a případně dolaďte celý výtvor. Já např. ztmavil středního jezdce přechodu u objektu na prvním obrázku. Dále jsem zvýšil krytí odlesku na skle na 30 % (viz další obrázek). Taky jsem trochu pozměnil přechod za sklem přidáním oranžového jezdce, abych celou grafiku malinko oživil a přihodil jsem nějaké stíny pod rádio.

ILL_tutorial_vintage-radio_55

ILL_tutorial_vintage-radio_56

ILL_tutorial_vintage-radio_57

28) No a co ve finále s vaším výtvorem uděláte už je jen a jen na vás ;-)

ILL_tutorial_vintage-radio_58

ILL_tutorial_vintage-radio_59

blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně