4. 10. 2017 – houby v rosické Oboře

Límcovka sp.
Hvězdovka brvitá
Dřevnatka parohatá
Čepičatka jehličnanová
Límcovka sp.
Penízovka kuželovitá
Penízovka kuželovitá
Čirůvka fialová