13. 1. 2019 – houby v rosické Oboře

Nejspíš voskovička
Mušlovka plstnatá
Čepičatka jehličnanová, jedovatá!
Kornice otrubičnatá
Kornice otrubičnatá
Rážovka rumělková
Čihovitka masová
Penízovka sametonohá
Nejspíš voskovička
Černorosol bukový a boltcovitka bezová
Černorosol
Penízovka sametonohá
Čihovitka masová