20. 11. 2019 – houby v rosické Oboře

Pařezník jemný – nejedlý (prvonález)
Rážovka rumělková – pohlavní i nepohlavní forma
Černorosol uťatý – nejedlý
Asi začínající hnojník
Boltcovitka bezová (ucho Jidášovo) – jedlá
Kyj rourkovitý – nejedlý
Anýzovník vonný – nejedlý
Boltcovitka bezová (ucho Jidášovo) – jedlá
Hlenka Dictydiaethalium plumbeum (rozvětvenka olovová) – nejedlá
Kyj rourkovitý – nejedlý
Černorosol uťatý – nejedlý
Boltcovitka bezová (ucho Jidášovo) – jedlá
Rážovka rumělková – pohlavní i nepohlavní forma
Černorosol uťatý – nejedlý
Boltcovitka bezová (ucho Jidášovo) – jedlá
Pařezník jemný – nejedlý (prvonález)