12. 1. 2020 – houby v rosické Oboře

Rážovka rumělková v pohlavním i nepohlavním stádiu – nejedlá
Boltcovitka bezová (ucho Jidášovo) – jedlá
Číšovec nahloučený – nejedlý
Ozonium hnojníku
Helmovka sp. – nejedlá
Asi začínající trepkovitky nebo mechovky...
???
???
Prsnatka sp. – nejedlá
Čihovitka (nejspíš) větší – nejedlá
Černorosol bukový – nejedlý
Palušky už jsou bohužel svojí velikostí v podstatě mimo možnosti mého makroobjektivu
Palušky už jsou bohužel svojí velikostí v podstatě mimo možnosti mého makroobjektivu
Ohnivec rakouský – nejedlý
Dřevnatka parohatá – nejedlá
Černorosol bukový – nejedlý
Helmovka sp. – nejedlá
Číšovec nahloučený – nejedlý
???
Morušovka bradavčitá – nejedlá