14. 4. 2018 – chřapáč kalíškovitý v borech u přivaděče