15. 2. 2020 – houby u Pouzdřan

Ohnivec zimní Microstoma protractum), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Palečka zimní – nejedlá
Ohnivec zimní Microstoma protractum), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Číšenka hrnečková – nejedlá
Ohnivec zimní Microstoma protractum), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Palečka zimní – nejedlá
Ohnivec zimní Microstoma protractum), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Číšenka hrnečková – nejedlá
Ohnivec zimní Microstoma protractum), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Palečka zimní – nejedlá
Ohnivec zimní Microstoma protractum), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Palečka zimní – nejedlá