19. 1. 2019 – houby a příroda v okolí Střelic

Lišejník terčovník lysý a terčovník zední
Dřevnatka sp.
Palečka zimní
Hlenka vlnatka
Klanolístka obecná
Lišejník terčovník lysý
Dřevnatka sp.
Palečka zimní