29. 9. 2019 – houby v rosické Oboře

Límcovka modrá – nejedlá
Opeňka měnlivá – jedlá, výtečná
Korunokyjka svícnovitá – nejedlá
Slizobedla okrověžlutá – uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD = druh s nedostatečně známým rozšířením
Límcovka modrá – nejedlá
Opeňka měnlivá – jedlá, výtečná
Opeňka měnlivá – jedlá, výtečná
Muchomůrka červená – jedovatá
Opeňka měnlivá – jedlá, výtečná
Límcovka modrá – nejedlá
Ryzec smrkový – jedlý
Nejspíš vláknice zemní fialová – jedovatá
Opeňka měnlivá – jedlá, výtečná
Opeňka měnlivá – jedlá, výtečná
Slizobedla okrověžlutá – uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD = druh s nedostatečně známým rozšířením
Opeňka měnlivá – jedlá, výtečná
Ryzec smrkový – jedlý
Ryzec smrkový – všechny naše ryzce ronící oranžové mléko jsou jedlé...
Na chuť ;-)
Podzim nastupuje...