28. 7. 2023 – z Rosic do Rapotic

Lesklokorka sp.
Hnědák Schweinitzův
Štětka planá
Houževnatec šupinatý
Čechratice černohuňatá