30. 9. 2018 – houby v rosické Oboře a na Bučíně

Hřib koloděj
Třepenitka svazčitá
Čepičatka jehličnanová
Helmovka
Šupinovka (nejspíš) zlatozávojná předvádí gravitropismus
Šupinovka (nejspíš) zlatozávojná
Opeňka měnlivá
Opeňka měnlivá
Bedla vysoká
Ryzec kravský
Bedla vlnatá
Hřib osmahlý
Pýchavka palicovitá
Pýchavka palicovitá
Helmovka
Plstnateček severský
Plstnateček severský
Podloubník siný, Červený seznam, kat. VU = zranitelný druh
U Tetčic...