23. 8. 2023 – ráno v rosické Oboře

Ráno...
Sněť kukuřičná
Pečárka Bohusova
Pečárka Bohusova
Opeňka měnlivá
Opeňka měnlivá
Opeňka měnlivá
Grilované opeňky měnlivé na topince
Květák na mozeček a houbové čipsy z opeňky měnlivé a hřibu dubového