19. 4. 2018 – svítání na Trojici, houby v rosické Oboře a u Zastávky

Ucháč obrovský
Destice chřapáčová