6. 11. 2020 – houby u Tetčic

Řasnatka sp. – nejedlá
Chřapáč z komplexu jamkatého – jedlý
Anthina ohnivá – nejedlá. Prvonález.
Houžovec medvědí (Lentinellus ursinus) – Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh.
Stroček trubkovitý – jedlý
Houžovec medvědí (Lentinellus ursinus) – Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh.
Hlenka
Snad nějaká voskovička
Kyj rourkovitý – nejedlý
Špička cibulová – jedlá
???
???
???
Stroček trubkovitý – jedlý
Chřapáč z komplexu jamkatého – jedlý
Boltcovitka bezová (ucho Jidášovo) – jedlá
Řasnatka sp. – nejedlá
Stročky a chřapáč...