18. 8. 2020 – houby v rosické Oboře

Hvězdovka trojitá – nejedlá
Kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta) – uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. jako silně ohrožený druh a v Červeném seznamu v kategorii VU = zranitelný…
Kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta) – uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. jako silně ohrožený druh a v Červeném seznamu v kategorii VU = zranitelný…
Hřib odbarvený – jedlý. Prvonález.
Hvězdovka trojitá – nejedlá
Hřib odbarvený – jedlý
Hvězdovka trojitá – nejedlá
Hřib odbarvený – jedlý
Hvězdovka trojitá – nejedlá
Hvězdovka trojitá – nejedlá
Hřib odbarvený – jedlý
Hvězdovka trojitá – nejedlá
Číšenka rýhovaná – nejedlá
Hřib odbarvený – jedlý
Hřib odbarvený – jedlý