25. 4. 2021 – na smržové lokalitě

Smrž (dříve) nejspíš kuželovitý, teď po genetickém sekvenování a revizi celého rodu Morchella označován jako komplex druhů z okruhu smrže chutného či vysokého.…