27. 2. 2020 – houby v rosické Oboře

Terčka žilnatá (Rutstroemia bolaris), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Ohnivec (nejspíš) rakouský – nejedlý
Helmovka šiškomilná – nejedlá
Terčka žilnatá (Rutstroemia bolaris), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Hlenka vlasenka kyjovitá – nejedlá
Helmovka šiškomilná – nejedlá
Kržatka otrubičnatá (zimní) – jedlá
Terčka žilnatá (Rutstroemia bolaris), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.
Terčenka/plstnatka – nejedlá
Helmovka šiškomilná – nejedlá
Terčka žilnatá (Rutstroemia bolaris), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh. Prvonález.