19. 5. 2018 – Ždánický les

Hnědák Schweinitzův
Holubinka doupňáková
Slimák popelavý
Martináč hrušňový
Hlíva chlupatá
Hlíva chlupatá
Hlíva chlupatá
Štítovka
Dřevnatka číškomilná
Penízovka dubová
Opeňka měnlivá