7. 8. 2020 – houby v rosické Oboře

Spustit prezentaci Num. kláv. * Mezerník
Bělokosmatka polokulovitá – nejedlá
Kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta) – uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. jako silně ohrožený druh a v Červeném seznamu v kategorii VU = zranitelný…
Kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta) – uvedený ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. jako silně ohrožený druh a v Červeném seznamu v kategorii VU = zranitelný…
Chřapáč z okruhu jamkatého – jedlý
Hlenka – nejspíš vlasatka klamná
Choroš smolonohý – nejedlý
Chřapáč z okruhu jamkatého – jedlý
Pestřec bradavčitý – jedovatý (prvonález)
Pestřec bradavčitý – jedovatý (prvonález)
Pestřec bradavčitý – jedovatý (prvonález)