6. 9. 2019 – houby v rosické Oboře

Korunokyjka svícnovitá
Šupinovka ježatá (Pholiota squarrosoides), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Opeňka měnlivá a choroš smolonohý
Hlenka vosnatka
Opeňka měnlivá
Opeňka měnlivá
Korunokyjka svícnovitá
Hálka žlabatky
Hálka žlabatky