5. 9. 2018 – houby v rosické Oboře a na Trojici

Sírovec žlutooranžový
Sírovec žlutooranžový
Sírovec žlutooranžový
Korunokyjka svícnovitá
Korunokyjka svícnovitá
Korunokyjka svícnovitá
Hvězdovka trojitá
Penízovka dubová
Pohárovka obecná
Štítovka vrbová
Štítovka vrbová
Choroš smolonohý – albinotická forma
Choroš smolonohý – albinotická forma
Choroš smolonohý – albinotická forma