28. 10. 2018 – houby v rosické Oboře

Lysohlávka tajemná
Lysohlávka tajemná
Cystidovka rybovonná
Cystidovka rybovonná
Cystidovka rybovonná
Cystidovka rybovonná
Čepičatka sp.
Voskovka panenská
Trepkovitka sp.
Boltcovitka bezová
Šupinovka pařezová
Šupinovka pařezová
Šupinovka pařezová